Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Kontakt

  Kontaktný formulár

  Kontaktné údaje

  Eliaš - IT Solutions s.r.o.

  Proč 101,

  08214 Prešov
  Slovenská republika

  • +421 918 295 867
  • info@elias-itsolutions.sk

  Obchodné údaje

  IČO: 52037894

  DIČ: 2120875328

  IČ DPH: SK2120875328

  Obchodný register:
  Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 37290/P

  IBAN: SK36 7500 0000 0040 2827 6314

  Názov banky: ČSOB a.s.

  SWIFT: CEKOSKBX

  Údaje o prevádzke

  Eliaš - IT Solutions s.r.o.

  Proč 101,

  08214 Prešov
  Slovenská republika

  • +421 918 295 867
  • info@elias-itsolutions.sk